Servisná aktivita ZSER-59/2022 bola vytvorená dňa 29. septembra 2022.

Podrobnosti servisnej aktivity

Vlastnosť Hodnota
Číslo aktivity ZSER-59/2022
Dátum 29. septembra 2022
Zariadenie Hoppecke 80 5 HPzS 700
Prevádzkovateľ Forbo Siegling s. r. o.
Značka Hoppecke
Napätie 80
Typ 5 HPzS
Kapacita 700
Výrobné číslo 253844
Areál
Hala
Inventárne číslo 10
Dátum výroby 30. novembra 2013
Konektor R320
Systém doplňovania vody Aquafill
TrackAir Nie
Odpoveď technika Pri revízii batérie zistené vystúpenie + pólov celej batérie , oxidácie skrutiek baterie , vzhľadom na stav a vek batérie odporúčame obmenu batéria.
Vlastník Linde Material Handling Slov. repub. s.r.o.
Zar. schopné prevádzky Nie