Cena B2B po prihlásení

Katalógové číslo: 2G50000101 Kategórie: , ,
Ďalšie informácie
Počet Batérií

Dostupné na objednávku

Popis

Súčasťou fullservisu nabíjača trakčnej batérie je Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o BOZP, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. a podľa STN 33 1500 a STN 33 1610. V rámci fullservisu nabíjača trakčnej batérie sú vykonávané všetky opravy závad, spôsobených bežným opotrebovaním. Súčasťou fullservisu nie sú zahrnuté opravy závad, spôsobených používaním zariadenia v nesúlade s návodom na používanie a násilným poškodením.

Súčasťou fullservisu nabíjača Hoppecke sú tieto úkony:
– Revízia elektrického zariadenia podľa EN 33 15007
– Vypracovanie revíznej správy
– Očistenie nabíjača stlačeným vzduchom po demontáži krytov
– Stiahnutie a vyhodnotenie údajov z databázy nabíjača
– Vedenie dokumentácie v MS Excel.
Nezahŕňa náklady na príjazd servisného technika.

Ďalšie info: