Cena B2B po prihlásení

Katalógové číslo: 1L70000101 Kategórie: , , ,
Dostupné na objednávku

Popis

V prípade nehody, pri ktorej došlo k úniku elektrolytu z článkov batérie je potrebné bez meškania vykonať také opatrenia, ktoré zabránia roztečeniu a rozšíreniu sa vytečeného elektrolytu. Na tento účel je určená havarijná súprava, pomocou ktorej sa likvidujú následky nehody pri ktorej došlo k vytečeniu elektrolytu. Havarijná súprava musí obsahovať absorbujúcu látku a dáva sa prednosť látkam, ktoré vytečený elektrolyt zneutralizujú. Havarijne súpravy dodávame do nabíjarní a svojím zložením spĺňajú všetky stanovené požiadavky.

Havarijná súprava obsahuje:
• Sypký neutralizačný sorbent
• Textilnú sorbčnú rohož
• Lopatku a zmeták
• Gumené rukavice
• Igelitové vrecia na zber kontaminovaných sorbentov

Ďalšie info: