Cena B2B po prihlásení

Katalógové číslo: 1M80000101
Dostupné na objednávku

Popis

Po odovzdaní batérie prepravcovi nám zašlete faktúru v zmysle cenovej ponuky spolu s Protokolom o odobratí batérie. Vzhľadom na to, že ide o batériu určenú na likvidáciu, musí byť podľa usmernenia k uplatneniu §69 ods. 12 písm. a) zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty faktúra vystavené s 0% sadzbou DPH.

Ďalšie info: