Cena B2B po prihlásení

Skladom

Popis

Pravidelný servis trakčných batérií je podľa normy EN 624 85-3 predpísaný najmenej raz ročne, ktorým sa zistí bezpečnosť používania batérie a zabezpečí sa odstránenie zistených nedostatkov. Pri ročnej prehliadke je vykonaná revízia a neutralizácia trakčnej batérie, ktorá zahŕňa zmluvne stanovené úkony. Pri objednaní pravidelného servisu získava zákazník predĺženie záruky až na 48 mesiacov. Okrem jednej prehliadky odporúčame kontrolu trakčných batérií pravidelne každé 3 mesiace. Včasným zistením a odstránením aj tých najmenších nedostatkov je možné zabrániť vzniku závažnejších porúch. Nezahŕňa náklady na príjazd servisného technika.

Ďalšie info: https://www.hoppecke.com/sk/produkt/inspection-of-traction-batteries/