Cena B2B po prihlásení

Katalógové číslo: WV05000101 Kategórie: , , ,
Dostupné na objednávku

Popis

Vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) musí používať obsluha vykonávajúca údržbu, opravu, alebo výmenu batérií . OOPP, ktoré musia pri manipulácií s batériou (výmene batérie) používať zaškolení pracovníci, sú takisto predpísané normou EN 62485-3 (EN 502 72-3).

Sada OOPP je zložená z:
• Ochranné okuliare, alebo štít na oči a tvár (EN 166)
• Ochranné rukavice (gumené)
• Ochranná zástera (gumená)
• Vešiak

Ďalšie info: